Mieszkańcy Juszkowa chcą wspierać Festiwal Fotel! W czwartek, 27 czerwca, podczas zebrania wiejskiego mieszkańcy wsi nad Radunią zatwierdzili nowy podział funduszu sołeckiego. Z pośród wielu potrzeb zgłaszanych sołtysowi znalazł się również zapis o przekazaniu kwoty 10 tysięcy złotych, jako dotacji celowej dla OKSiBP na dofinansowanie Festiwalu Objazdowych Teatrów Lalkowych FOTEL 2019. - Bardzo się cieszę, że nasz festiwal jest doceniany przez juszkowian – mówi Grzegorz Cwaliński dyrektor OKSiBP – To ważne abyśmy wspólnie realizowali ważne, unikatowe inicjatywy artystyczne, a do takich bez wątpienia należy FOTEL.

Dzięki środkom przekazanym przez sołectwo zostanie zwiększona liczba spektakli kukiełkowych i marionetkowych w Juszkowie.