Tegoroczna edycja Festiwalu Objazdowych Teatrów Lalkowych Młodego Widza otrzymała dofinansowanie w wysokości 80 000 zł z funduszu Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura - Interwencje 2019”.  Do programu aplikowało 754 wnioskodawców. OKSiBP znalazł się wśród 154 beneficjentów z całej Polski.

Celem programu „Kultura - Interwencje 2019” jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym, a także upamiętniania polskiego dziedzictwa historycznego poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym.