Teatr

Image

Zanika niepowtarzalna sztuka, jaką kreują objazdowe teatry lalkowe. Dawna forma wędrownych spektakli lalek pozwalała na budowanie lokalnej społeczności wokół takiej aktywności artystycznej, integrując dzieci i młodzież z terenów wiejskich i małych miasteczek. Twórczość aktorów-animatorów lalkowych upowszechniała ludowe tradycje, przywoływała wydarzenia historyczne, piętnowała ludzkie przywary i sławiła cnoty. Marionetki, jawajki, kukły i pacynki, uwrażliwiały na sztukę i zapewniały rozrywkę. 

Obecnie objazdowe teatry są rzadko spotykane. Jest to ogromna strata dla polskiej kultury. Powstała w tym obszarze luka, którą należało wypełnić. Festiwal Objazdowych Teatrów Lalkowych Młodego Widza FOTEL pokazuje tradycyjne i innowacyjne spojrzenie na sztukę. Młodzi widzowie oglądają zarówno klasyczne formy i znane tytuły bajek, jak i produkcje współczesne. Lalki, wykonywane często własnoręcznie przez samych aktorów lub regionalnych twórców, prezentowane są również w autorskich scenografiach. Okazuje się, że zainteresowanie taką sztuką i rozrywką jest ogromne. Kultura teatralna, która wychodzi do młodej społeczności jest doskonałą formą wspólnego spędzania czasu.

 Na scenach w Juszkowie można oglądać przedstawienia z udziałem marionetek, kukiełek, jawajek, pacynek czy mapetów. Ich różnorodność sprawia, że każdy spektakl jest dla widzów wyjątkowym wydarzeniem. Występujący tu artyści, czerpiąc z bogatej tradycji teatru przedmiotu, chętnie ożywiają również narzędzia i sprzęty codziennego użytku, np. naczynia lub przybory kuchenne. Wystarczy odrobina wyobraźni i w ruch idą wielkie kolorowe pluszaki czy elementy… odzieży umiejętnie „wpasowywane” w role bajkowych postaci. Dla najmłodszych uczestników festiwalu ważna jest też możliwość bezpośredniego kontaktu z bohaterami przedstawień. Dzieci mają tu lalki dosłownie na wyciągnięcie ręki. Po każdym występie mogą podejść do animatorów, by z bliska obejrzeć unikatowe lalki i ich kostiumy, rekwizyty czy elementy scenografii, a czasem nawet spróbować swych sił w trudnej sztuce animacji marionetki.

Image

RYSZARD ŚWILSKI

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Czy jest kultura na wsi? W Juszkowie najlepiej widać, że tak. I to kultura przez duże K! Myślę, że jeżeli ktoś chce powielać dobre wzorce, to FOTEL absolutnie wart jest naśladowania. Jednak byłoby to niezmiernie trudne, bo dotychczasowe edycje festiwalu udowadniają, że jest on marką nie do podrobienia.

Image

DR MONIKA KOŃCZYK

POMORSKI KURATOR OŚWIATY, PATRON HONOROWY II EDYCJI FESTIWALU

Kuratorium Oświaty w Gdańsku chętnie wspiera wszelkie projekty kulturalne uzupełniające podstawowe formy edukacji szkolnej i przedszkolnej. Kontakt z żywą sztuką jest ważnym elementem procesu wychowania. Z całą pewnością FOTEL jest cenną inicjatywą. Dzieci najlepiej uczą się przez zabawę, która stanowi istotny element tego wydarzenia. Spektakle teatrów młodego widza rozwijają w odbiorcach ciekawość świata, kształtują poczucie estetyki, uczulają na rozmaite problemy otaczającego świata. Istotnym przesłaniem wielu prezentowanych tu przedstawień jest przyjaźń, empatia, szacunek dla drugiego człowieka i przyrody, konieczność niesienia pomocy potrzebującym. Te wartości były prezentowane w Juszkowie przez teatry z różnych stron Europy, co najlepiej dowodzi jak uniwersalne są to idee.

20180824-AJD51546
20180824-AJD51614
20180825-AJD52197
20180825-AJD52361
20180825-AJD52400
20180825-AJD52730
20180826-AJD53603
20180826-AJD54161
20180826-AJD54286
20180826-AJD54485